Máza címere

Belterületi vízelvezetés VI. ütem

Támogatást igénylő neve: Máza Község Önkormányzata
Konzorciumi partner neve: Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal
Megvalósítás helyszíne: Máza, Baranya megye
Pályázat regisztrációs száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00051
Pályázat címe: „Belterületi vízelvezetés VI. ütem”
Bel-és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza: 738 m
A pályázati konstrukcióból igényelt támogatás (projekt elszámolható összköltsége): 75.784.235 Ft
A projekt megvalósítási ideje: 2023. május 1. – 2025. december 31.
Máza község Baranya és Tolna megye határán, a Kelet-Mecsek lábánál, a Kelet-Mecsek Tájvédelmi
Körzet északi határán fekvő, Natura 2000-es oltalommal érintett 1142 fős település.
A Mecsek lábánál fekvő településen nagy esőzések alkalmával jelentős mennyiségű csapadékvíz
folyik keresztül. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint a települési önkormányzat
feladata a település belterületén a csapadékvízzel való gazdálkodás, valamint a helyi vízrendezés és
vízkárelhárítás, az árvíz- és belvízelvezetés. Ennek megfelelően a Máza Község Önkormányzata már
2009-ben megkezdte a település csapadékcsatornáinak fejlesztését. A jelenlegi projekt a hosszú távú
fejlesztési terv VI. üteme lenne.
A projekt átfogó célja a „Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2021-2027-as fejlesztési
időszakra” című dokumentumban foglaltakkal és az 5. számú EU Tematikus Céllal összhangban Máza
település éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásának elősegítése, a csapadékvíz okozta károk
kockázatának megelőzése és a kockázatkezelés előmozdítása.
A tervezett beavatkozás specifikus célja Máza község belterületén a megkezdett csapadékvíz
gazdálkodási beruházások VI. ütemmel történő folytatása, az Alkotmány utca, az Alkotmány –
Hunyadi-Szabadság utcák közötti összekötő árok, valamint az Iskola utca rekonstrukciója.
Ezzel egyidőben lakossági szemléletformálási akció lebonyolítása a környezettudatos és fenntartható
csapadékvíz gazdálkodás köztudatba való átültetése érdekében.
A projekt összköltsége 75.708.503 Ft.
A fejlesztés által érintett területen 46 lakóingatlan, közintézményt, vállalkozást és egy élelmiszerbolt
található, így a beruházás által megvédendő érték jelentősen meghaladja a tervezett projekt
összköltségét.
A fejlesztés műszaki-szakmai eredménye
– Máza község belterületén 738 m hosszban történő rendezése.
– A fenntartható vízgazdálkodás érdekében szemléletformáló akció lebonyolítása.