Máza címere

Ügyintézés

Egyházaskozári Közös Önkormányzati Hivatal
7347 Egyházaskozár, Fő tér 1.
dr. Markó Gábor, jegyző
Tel: 72/459-101
Máza Község Önkormányzata
7351 Máza, Kossuth Lajos utca 24.

Tel: 72/389-409
Fax: 72/389-409 /127
E-mail: mazaonk@bonet.hu

Ügyfélfogadás:

Hétfőtől Csütörtökig: 7:30-16:00
Péntek: 7:30-11:45

Pecze Gábor, polgármester
Tel: 72/389-409 /124

Varga Edit, aljegyző
Kedden: Szalatnak, Köblény
Csütörtökön: Magyaregregy, Kárász
Tel: 72/389-409 /126
mazajegyzo@bonet.hu
gyámügy
szabálysértés
birtokháborítás
kereskedelmi igazgatás

Simon Anikó
Tel: 72/389-409
mazaigazgatas@bonet.hu
hagyaték
igazgatás
anyakönyv
szociális ügyek
népesség-nyilvántartás

Gernerné Märcz Nóra
mazamunkaugy@bonet.hu
72/389-409
munkaügy, pénztár

Varga Tamás

72/389-409
mazahivatal@gmail.com
pénzügy, adóügy

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Ügyfélfogadást tart
(7351 Máza, Kossuth u. 24.)
Hétfőn: 9:00-11:00
Sparasné Póth Mariann
Bakóné Horváth Marianna