Máza címere

Mázai Német Nemzetiségi Egyesület

Elnök: Käsz Helmut
Cím: Máza, Kossuth L. u. 82.
Tel.: 72/389-209
e-mail: mazanko@freemail.hu

A Mázai Német Nemzetiségi Egyesület tevékenysége

  Az egyesület 2006-ban alakult, jelenleg 42 tagja van. Tevékenységét jellemzi, hogy a település kulturális életében aktív szerepet vállal. Az éves programokban fő hangsúlyt azokra a rendezvényekre helyezi, amely a község lakosságát nagyobb körben megmozgatja. A német nemzetiségi kultúra megőrzése, a kapcsolatok ápolása, a Diófesztivál rendezése, hagyományőrző rendezvényeken, a helyi ünnepeken való részvétel, közösségi rendezvények tartása a fő tevékenységi köréhez tartozik.

Adminisztratív háttér: A szervezet vezetőségi tagjai év elején előkészítik a közgyűlést, ahol értékelésre kerül az előző év munkája, az elvégzett feladatok, és megtervezésre kerülnek az év programjai, feladatai. Az adminisztratív teendőket a vezetőségi tagok végzik: jegyzőkönyv-készítés, meghívók készítése, éves program gépelése, sokszorosítása, a tagdíjak beszedése, bizonylatok kiállítása. Az éves közgyűlés lebonyolítása az elnök és a titkár feladata. A pályázatok figyelése és megírása, menedzselése az egyik vezetőségi tag önként vállalt tevékenysége.

 Meglévő infrastruktúránk: Az egyesület székhelye: Máza, Kossuth L. u. 82. sz. régi iskolai osztályterem és egykori szolgálati lakás a községi önkormányzat tulajdona. Egyesületünk és kisebbségi önkormányzatunk pályázatok segítségével újította fel és tette használhatóvá. Székhelyhasználati megállapodás keretében az egyesület itt tartja programjait, összejöveteleit. Az épületben sikerült kialakítani közös, önkéntes munkával egy helyi gyűjteményt, ami sváb konyhából és tájszobából áll. Ez a gyűjtemény megjelent a „Mesélő tájházak”című kiadványban is. A gyűjtemény előzetes egyeztetés után látogatható. A sváb konyha és szoba megtekintésére meghívtuk a faluban működő szervezeteket: Idősek klubját, nyugdíjasokat, óvodásokat, képviselőtestületet, hímző- és foltvarró szakkör tagjait.

Az épület és udvarának rendben tartása az egyesület tagjainak vállalt feladata: tavasztól késő őszig a fűnyírást, virágos kert ápolását, virágládák öntözését a tagok végzik folyamatosan.

Havi rendszerességgel klubfoglalkozásokat tartunk, melyeket általában a jeles napokhoz kapcsolódó események színesítik. 

Együttműködés: Minden évben húsvéti tojásfestést, Márton napi és adventi barkácsdélutánt tartanak az egyesület tagjai gyerekeknek, szülőknek. Minden alkalommal meghívjuk az óvodásokat ezekre a délutánokra.

A kapcsolatok kiszélesítése érdekében meglátogatjuk a közelben működő egyesületek programjait: részt veszünk minden évben a szászvári Pünkösdi Fesztiválon és Templomi koncerten, ellátogatunk a környékünkön működő tájházakba tapasztalatot gyűjteni.

 A Mázai Falunapra, és a Falusi Ízek Fesztiválra Magyaregregyre a főzőversenyre minden évben csapattal nevezünk be.

Rendezvényeink: Negyedik alkalommal rendezte meg az egyesület 2010 szeptemberében a „Diófesztivált” Máza községben. A rendezvény célja, hogy a diót, mint a hagyományos sváb konyha egyik kedvenc alapanyagát, többféle formájában bemutassuk, népszerűsítsük. Kiállítási lehetőséget biztosítunk a helyi alkotóknak: fafaragók, kézművesek részére. Az egyesület tagjai önkéntes alapon mind a szervezésben (teremdíszítés, berendezés, felügyelet biztosítása, csoportok fogadása, vendéglátás), mind az önkéntes felajánlásokkal (sütemények sütése, receptek közreadása) segítette a rendezvény megvalósulását.

                                                                       1

Ezen a rendezvényen a német nyelvű konferálás, német nemzetiségi csoportok fellépése segítette az identitás megőrzését.

Idősebb tagjaink bevonásával régi receptek gyűjtésébe és kipróbálásába kezdtünk, hogy megőrizzük a hagyományos régi recepteket, és ebben az évben füzet formájában kiadhassuk ezeket.

Megemlékezés és emlékmise keretében a „Málenkij robot”-ra elhurcoltak emlékére koszorúzást és emlékmisét szervezett az egyesület, ahol a település lakói közül bárki részt vehetett.

Programjainkról a nyilvánosság is tudomást szerezhet, hisz minden évben egyeztetve a művelődési házzal, programjaink bekerülnek a falu rendezvénytervébe, ami a mázai honlapon megtekinthető.

Egyesületünk tagja a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesületnek, a Komlói Kistérségi „Közkincs Kerekasztalnak”. Fő programunk a Diófesztivál szerepel a kistérségi programkínálóban.