Máza címere

Kutak engedélyezése tudnivalók

 

Amennyiben engedély nélkül fúrt, vert vagy ásott kúttal rendelkezik, úgy annak a fennmaradási engedélyét a 1995. évi LVII. törvény szerint, utólagosan 2023. december 31-ig bírságmentesen kérelmezheti. Sok kérdést vet fel a kút bejelentés. Ezzel kapcsolatban összegyűjtöttük a leggyakrabban felmerülő kérdéseket, illetve válaszokat.

MIÉRT KELL A KUTAMRA ENGEDÉLYT KÉRNI?

Vitathatatlan, hogy a víz olyan kincs, ami drágább mindennél, aranynál, olajnál. Éppen ezért az Európai Unió szükségesnek látta a vízkészletek felmérését, annak őrzését. Magyarország kormánya is elkezdte a hazai vízkészletek felmérését és hosszú távú kezelhetőségének vizsgálatát. Az Európai Unió előírja, hogy a vízkivételi rendszerek/pontok listába kerüljenek, ismert legyen, hogy mely vízkészletek hány ponton vannak terhelve. Enélkül nem lehet tervezni a vízkészlet-gazdálkodást, tehát a kút bejelentés előírása egy természetes igény.

 

MELY TÖRVÉNY ÍRJA ELŐ, HOGY A KUTAKRA ENGEDÉLYT KELL KÉRNI?

Az 1995. évi LVII. törvény VIII. fejezet 29. § írja elő, hogy a kutakra vízjogi engedélyt kell kérni.

 

HONNAN TUDHATOM, HOGY A KUTAM MÁR LETT-E ENGEDÉLYEZVE?

Akinek a telkén van fúrt kút, amelynél nem tisztázott, hogy van-e engedélye, a tulajdonos a helyi jegyzőtől, vagy ha gazdasági célú kútról van szó, a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságtól kérhet tájékoztatást.

 

MI AZ ENGEDÉLYEZTETÉS, KÚT BEJELENTÉS HATÁRIDEJE?

 1. december 31.

MI AZ ENGEDÉLYEZÉS MENETE?

 • Szakember felkeresése, időpont egyeztetés a helyszíni szemléhez és a dokumentáció kiállításához.
 • Kész dokumentáció benyújtása a jegyzőnek vagy a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.
 • Az illetékes hatóság határozatot küld a kút engedélyezéséről.

KI ÁLLÍTJA KI AZ ENGEDÉLYEZTETÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓT?

Fúrt kút esetében szakember állíthatja ki a dokumentációt. Ásott kút esetében lentebb olvasható, mikor szükséges szakembert igénybe venni.

 

FÚRT KÚT ENGEDÉLYEZTETÉSÉHEZ MINDEN ESETBEN SZÜKSÉGES SZAKEMBER?

Igen, fúrt kút esetében mindenképp szükséges a szakember a fennmaradási kérelem kiállításához.

 

ÁSOTT KÚT ENGEDÉLYEZTETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKEMBER?

Ásott kút engedélyeztetéséhez akkor nem szükséges szakember, ha a kút az alábbi feltételeknek megfelel:

 • a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet
 • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet
 • 500 m3/év vízigénybevétel alatti
 • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
 • magánszemély a kérelmező
 • a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja és
 • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Ha a kút nem teljesíti valamelyik feltételt, szükséges a szakember.

 

HA ÁSOTT KUTAM VAN ÉS A FENTEBBI FELTÉTELEKET TELJESÍTI, MAGAM IS KIÁLLÍTHATOM A KÉRELMET?

Igen. A helyi önkormányzat jegyzőjétől kérhet formanyomtatványt, amelyet ki kell tölteni.

 

KINEK ÉS HOVA KELL BENYÚJTANOM A KÉRELMET?

Az engedély nélkül, vagy engedélytől eltérő módon létesített ásott- vagy fúrt kút fennmaradási/üzemeltetési engedélykérelmét a jegyzőhöz kell benyújtani. Ezek utólagos engedélyezésének, valamint megszüntetésének hatásköre megoszlik a jegyző, illetve megyei katasztrófavédelmi igazgatóság között.

 

MIKOR KELL A JEGYZŐ ENGEDÉLYÉT KÉRNI?

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

 • a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet
 • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet
 • 500 m3/év vízigénybevétel alatti
 • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
 • magánszemély a kérelmező
 • a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja és
 • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a Katasztrófavédelemi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási, létesítési és üzemeltetési engedélyezési eljárása.

 

NEM TUDOM KI ÉS MIKOR FÚRTA/ÁSTA A KUTAT, ÍGY IS LEHET ENGEDÉLYT KÉRNI?

Igen, ezek ismerete nélkül is lehet engedélyt kérni.

 

CSAK LOCSOLÁSRA HASZNÁLOM A KUTAM, AKKOR IS BE KELL JELENTENEM?

A KUTAM KISEBB MINT 80 MÉTER, BE KELL JELENTENEM?

Igen, valamennyi, akár ásott, akár fúrt kút létesítése mélységtől, elhelyezkedéstől, a vízhasználat céljától és várható nagyságától függetlenül mind engedélyköteles.

 

MI AZ A HÁZI IVÓVÍZIGÉNY ÉS/VAGY A HÁZTARTÁSI VÍZIGÉNY?

Emberi fogyasztás céljából a személyes szükségletek kielégítéséhez szükséges, saját célú ivóvízműből biztosított, nem gazdasági célú vízigény. Háztartási vízigénybe beletartozik a kert öntözés, medence feltöltés, háztartási vízhasználat, pl.: wc lehúzás, zuhanyzás, mosogatás. Tehát ha csak kert locsolásra használja a vizet, akkor is ebbe a kategóriába tartozik. Ivóvízigény: ugyanezek tartoznak bele, csak vízminőségi vizsgálatot kell hozzá végeztetni, hogy a kút vize iható-e. Talajvizek esetében szinte semmi esély nincs rá Magyarországon.

 

HONNAN TUDHATOM, HOGY A KUTAM ÉRINT-E VÍZBÁZISVÉDELMI TERÜLETET?

A helyi önkormányzatnál tudja megtudakolni, illetve a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóságnál vagy a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál.

Honnan tudhatom meg, hogy érint-e karszt vagy rétegvizet?

Az ásott kutak talajvizet csapolnak, így értelemszerűen nem érintenek karszt vagy rétegvizet.

Fúrt kutak esetében átlagosan Magyarországon kb. 30m-ig lehet talajvizes a kút.

 

HOGYAN ÁLLAPÍTHATOM MEG, HOGY FÚRT VAGY ÁSOTT KUTAM VAN?

Ásott kutakra jellemző, hogy betongyűrűvel, téglával vagy terméskővel kirakott, jellemzően 70cm-nél nagyobb átmérőjű.

Fúrt kutakra jellemző, hogy PVC csővel vagy acél csővel kibélelt min. 30mm, max. 400mm átmérőjű.

 

MIT JELENT A GAZDASÁGI CÉLÚ VÍZIGÉNY FOGALMA?

Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény. A gazdasági cél nem azonos fogalom a mezőgazdasági céllal. A gazdasági célú vízigénybe bele tartozhat a locsolás, állattartás is, amennyiben ezzel az engedélyes nem saját háztartási igény elégít ki, tehát gazdasági haszonra tesz szert.

 

MIKOR KELL SZAKHATÓSÁGOT BEVONNI AZ ELJÁRÁSBA?

Amennyiben a szóban forgó kút ivóvíz igény kielégítésére is szolgál, abban az esetben szükséges a megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala szakhatóságként történő bevonása, amely az eljárás során a kérelmezőt akkreditált laboratóriumi vízmintavételre kötelezi, és csak a megfelelő vízminőség esetén adja ki hozzájárulását. Vagyis amennyiben van vezetékes ivóvíz az ingatlanon, és a kérelmező locsolásra vagy állatok itatására használja a kút vizét, úgy nem szükséges szakhatóság bevonása.

 

MI TÖRTÉNIK A HATÁRIDŐRE NEM BEJELENTETT KUTAKKAL?

Aki a határidőig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül vagy attól eltérően létesült kútra, annak 2024. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni.

 

MILYEN BÜNTETÉST KAPHATOK, HA NEM ENGEDÉLYEZTETEM A KUTAM?

Az engedély nélküli kutak tulajdonosaira pénzbeli bírságot szabhatnak ki. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1.000.000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300.000 forintot.

 

MILYEN ILLETÉK- ÉS DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÁLL FENN?

A kút bejelentés, illetve az engedélyezési eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól. Az eljárás során felmerülő egyéb költségek, valamint a dokumentáció készítés költségei a kérelmezőt terhelik. A kutak dokumentálása és felmérése, a törvényben előírt jogosultsággal végezhető, ennek költségéről, érdeklődjön telefonon, vagy e-mailben:

Máza Község Önkormányzata, 72/389-409, mazaonk@bonet.hu